هلدینگ نیک اندیش

رسالت ما در هلدینگ نیک‌اندیش این است که کمک کنیم دنیا به جای بهتری برای همه موجودات و مخلوقات تبدیل شود.

آدرس: تهران – بلوار آیت الله کاشانی – خیابان دانشفر – پلاک 1 – ساختمان دیپلمات – طبقه اول

شماره تماس: 02147612000

9001

ISO9001:2015

10002

ISO10002:2018